Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

Καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως

Αδυναμία ούρησης & χρόνια κατακράτησης ούρων

Μετά από εφαρμογή τοπικού αναισθητικού και λιπαντικού, γίνεται καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης, με σκοπό την κένωσή της σε περίπτωση αδυναμίας ούρησης ή σημαντικής χρόνιας κατακράτησης ούρων, μέχρι την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.