Καυτηριασμός κονδυλωμάτων

Καυτηριασμός Κονδυλωμάτων

Με αναισθητική αλοιφή, χωρίς ένεση!

Μετά από εφαρμογή τοπικής αναισθησίας με αναισθητική αλοιφή και χωρίς ένεση, γίνεται καυτηριασμός των κονδυλωμάτων με τη βοήθεια διαθερμίας.