Κυστεοσκόπηση – Ουρηθροσκόπηση

Κυστεοσκόπηση – Ουρηθροσκόπηση

Με χρήση ενδοσκοπικής κάμερας & εκτύπωση έγχρωμων εικόνων

Κυστεοσκόπηση – Ουρηθροσκόπηση με χρήση ενδοσκοπικής κάμερας και εκτύπωση έγχρωμων εικόνων. Έλεγχος της ουρήθρας για την ανίχνευση στενωμάτων ή διόγκωσης του προστάτη σε περίπτωση δυσκολίας στην ούρηση, καθώς και κονδυλωμάτων ουρήθρας ή λίθων σε περίπτωση επώδυνης ερεθιστικής ούρησης με πιθανή παρουσία και αίματος ανεξάρτητα από την ούρηση.

Έλεγχος της ουροδόχου κύστης για την ανίχνευση και επιβεβαίωση, μετά από υπερηχογράφημα, όγκων ή λίθων σε περίπτωση αιματουρίας, συχνουρίας, επείγουσας και ερεθιστικής ούρησης και γενικά όλων των παθήσεων της κύστης. Η εξέταση γίνεται με τη χρήση ενδοσκοπικής κάμερας, με ταυτόχρονη παρακολούθηση από τον ασθενή και δυνατότητα εκτύπωσης της βλάβης σε έγχρωμες φωτογραφίες.