Υπερηχογράφημα

Υπερηχογράφημα

Έλεγχος Νεφρών, Κύστεως, Προστάτου, Όρχεων

Υπερηχογράφημα νεφρών, κύστεως, προστάτου, όρχεων και έλεγχος υπολειπόμενου μετά ούρηση. Έλεγχος των νεφρών για την ανίχνευση υδρονέφρωσης (διάτασης), λιθίασης, όγκων και άλλων παθήσεων σε περίπτωση αιματουρίας, κολικών νεφρού, πόνου στην περιοχή της οσφύος και ίσως πυρετού.

Έλεγχος της ουροδόχου κύστης για την ανίχνευση όγκων, λίθων, πάχυνσης και κατακράτησης ούρων μετά ούρηση σε περιπτώσεις αιματουρίας, δυσχερούς ούρησης, ερεθιστικής ή επώδυνης ούρησης ή ακράτειας ούρων.

Έλεγχος του μεγέθους του προστάτη και της παρουσίας προστατικής λιθίασης σε περιπτώσεις δυσκολίας στην ούρηση ή χρόνιας προστατίτιδας. Έλεγχος των όρχεων για την παρουσία όγκων, υδροκήλης ή φλεγμονής σε περιπτώσεις διόγκωσης, πόνου ή ψηλαφητού ογκιδίου.