Πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος

Πλήρης Ουροδυναμικός Έλεγχος

Μελέτη της ροής των ούρων

Μελέτη της ροής των ούρων σε συνδυασμό με τις πιέσεις που δημιουργούνται στην κύστη σε διάφορες φάσεις ούρησης, για την επιβεβαίωση πιθανής απόφραξης από προστάτη ή στενώματος ουρήθρας, διαχωρισμό της απόφραξης από αδύναμη κύστη σε περιπτώσεις αδύνατης ούρησης, μελέτη του είδους και της βαρύτητας της ακράτειας ούρων ανδρών και γυναικών, για τον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας, και, τέλος, μελέτη για το είδος της ούρησης και ακράτειας παραπληγικών ή άλλων ασθενών με νευρολογικές παθήσεις.

Στην τελευταία κατηγορία, ο ουροδυναμικός έλεγχος είναι απαραίτητος για την προμήθεια εξαρτημάτων ακράτειας από τα ασφαλιστικά ταμεία.