Ανάλυση Cookies

Ανάλυση Cookies του Ιστοτόπου www.vakalj.gr 

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή: Γερμανία 

Cookies στο σύνολο: 4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (4) 

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες. 

ONOMA COOKIE                              ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                ΤΥΠΟΣ                  ΔΙΑΡΚΕΙΑ      

_ga                                                         vakalj.gr                               HTTP                     2 χρόνια 

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη. 

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js 

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής) 

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι 

 _gat                                                       vakalj.gr                               HTTP                     1 ημέρα 

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το ρυθμό εισροής αιτημάτων. 

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js 

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής) 

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι 

_gid                                                       vakalj.gr                               HTTP                     1 ημέρα 

Περιγραφή σκοπού του cookie: Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο. 

Πηγή: https://www.google-analytics.com/analytics.js 

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α.(επαρκής) 

Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι 

collect                                                  google-analytics.com                    Pixel                      Συνεδρία 

Περιγραφή σκοπού του cookie: Χρησιμοποιείται για να στέλνει δεδομένα στην Google Analytics σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη. Καταγράφει τον επισκέπτη σε συσκευές και αγοραστικά κανάλια. 

Πηγή: https://www.google–analytics.com/analytics.js 

Τα δεδομένα αποστέλλονται: Η.Π.Α. (επαρκής)